Vrijwilligers

Castellumpop is afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er geen Castellumpop. Zo simpel is het. Gelukkig heeft het bestuur tot nu toe steeds kunnen rekenen op genoeg vrijwilligers. Wel worden de eisen die gesteld worden aan de gebruikersvergunning en de evenementenvergunning, steeds hoger.

Daardoor wordt van het bestuur een steeds grotere mate van professionaliteit verwacht. De verplichte inzet van gecertificeerde beveiligingsmensen, EHBO’ers of BHV’ers en andere professionals zorgt er in toenemende mate voor dat het voor het bestuur een ware uitdaging voor om alle benodigde posten in te vullen met vrijwilligers. Tot nu toe is dat nog steeds gelukt!

Wil jij ook vrijwilliger worden? Dat kan, goede krachten kunnen we altijd gebruiken! Meld je aan via info@castellumpop.nl. Mocht je eerst nog vragen hebben voordat je je aanmeldt, dan kun je die uiteraard via hetzelfde mailadres stellen.